Velkommen til Lundevann krise- og omsorgssenter
”En utstrakt hånd når livet er vanskelig”

  • En å snakke med
  • Noen å være sammen med
  • Et sted å være
  • Noe å gjøre

Lundevann krise- og omsorgssenter
er med i Nettverk i omsorg
.

www.visualart.no